TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch Tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016)

Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTGTU, ngày 07/01/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016; Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Thông qua hoạt động kỷ niệm để tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 86 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân đối với Đảng; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam;

Tăng cường sức mạnh đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

Chào mừng thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN

2.1. Thời gian: 09 giờ 00, ngày 03/02/2016.

2.2. Địa điểm: Phòng Hội thảo 203 nhà A11, trường Đại học Đà Lạt.

2.3. Thành phần tham dự:

-  Đảng ủy; Ban Giám hiệu; lãnh đạo các đoàn thể; lãnh đạo phòng, khoa, ban, trung tâm và bộ môn trực thuộc; toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên chức và đại diện sinh viên;

-  Đại diện báo, đài Truyền hình đưa tin.

III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC

3.1. Ban Tuyên giáo Đảng ủy

- Đồng chí Lê Hồng Phong, Trưởng BTG: Chỉ đạo chung;

- Đồng chí Trần Thống, Phó Trưởng ban TT BTG: Điều hành buổi lễ;

- Đồng chí Cao Thế Trình, Phó Trưởng BTG: Chuẩn bị diễn văn Lễ kỷ niệm;

- Đồng chí Nguyễn Xuân Bang, Ủy viên BTG: Phụ trách phần nhạc nghi lễ chào cờ và chụp hình, đưa tin lên website của Nhà trường;

- Đồng chí Phan Tuấn Anh, Ủy viên Thư ký BTG lên market trang trí Hội trường, khẩu hiệu chào mừng.

3.2. Các bài phát biểu

- Đoàn thể (Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn TN): Chuẩn bị bài phát biểu với thời lượng phù hợp.

- Phát biểu của đại diện đảng viên, cán bộ trẻ: Đồng chí Hồ Thị Hằng, Phó Bí thư Đoàn trường, đảng viên, giảng viên trẻ khoa Môi trường và Tài nguyên.

3.3. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội sinh viên

Chuẩn bị 04 tiết mục văn nghệ tập hợp đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ và sinh viên tham gia (các tiết mục văn nghệ gồm: Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng là cuộc sống của tôi, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi).

3.4. Phòng Tổ chức - Hành chính: Sắp xếp bàn ghế, vệ sinh môi trường, cử chuyên viên phối hợp Đoàn TN đảm bảo hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ buổi Lễ.

3.5. Văn phòng Đảng ủy: Chuẩn bị Hoa tươi (01 hoa bục, 03 hoa để bàn); nước (04 thùng) và dự trù kinh phí tổ chức.

3.6. Phòng Tài chính: Chuẩn bị kinh phí cho Lễ kỷ niệm.

3.7. Phục vụ Lễ:

- Đ/c Nguyễn Thị Thúy Anh – VP Đảng ủy;

- Đ/c Trần Thị Thúy – VP Công đoàn;

- Đ/c Phạm Thị Huê – VP Đoàn trường;

- Đ/c Phạm Đức Tiến – Bí thư Chi bộ Sinh viên 1.

IV. YÊU CẦU VỀ NGHI THỨC, TRANG TRÍ

- Trang trí hội trường (nhìn từ dưới lên): trên cùng là khẩu hiệu “Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm”; cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tượng chủ tịch Hồ Chí Minh (bên trái); ảnh Mác - Lênin (bên phải phía trên tiêu đề);

- Tiêu đề:                                              LỄ KỶ NIỆM

86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(03/02/1930-03/02/2016)

- Nhạc nghi lễ: Quốc ca, Quốc tế ca, mặc niệm.

- Trang phục dự Lễ: Trang phục gọn gàng, lịch sự. Nam mặc vest, thắt cà vạt; nữ mặc vest hoặc áo dài truyền thống; đeo Huân chương, huy hiệu (nếu có).

Đảng ủy yêu cầu các lãnh đạo đơn vị; bí thư chi bộ thông báo cho đảng viên mình tham dự đầy đủ, đúng giờ. Các phòng chức năng căn cứ kế hoạch chuẩn bị tốt Lễ kỷ niệm.

Kế hoạch này thay cho giấy mời!

Tập tin đính kèm 08-KH-DUTrDHDL.pdf

     

Các tin khác