TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kế hoạch Tổ chức lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 15/10/2015 của Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị năm học 2015 – 2016. Đảng ủy xây dựng kế hoạch và thông báo đến đảng viên dự bị của các chi bộ trực thuộc tham dự lớp học cụ thể như sau:

  1. Thời gian: Học vào các ngày 08, 09, 10, 15, 16, 17 tháng 01 năm 2016

+ Khai giảng được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 ngày 08/01/2016

+ Thời gian ra vào lớp:   * Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’ - 11h30’,

                                        * Buổi chiều bắt đầu từ 13h30’ - 17h00’.

  1. Địa điểm: phòng học A27.4
  2. Thành phần tham dự: đảng viên dự bị của các chi bộ trực thuộc.
  3. Công tác tổ chức:

-       Văn phòng Đảng ủy: chuẩn bị công tác tổ chức khai giảng, liên hệ phòng học và dự trù kinh phí.

-       Phòng Quản lý đào tạo và các Khoa:

+ Bố trí phòng học;

+ Tránh lịch giảng dạy cho cán bộ đứng lớp và đảng viên dự bị là giảng viên (có danh sách kèm theo);

+ Các khoa và giảng viên tạo điều kiện để đảng viên dự bị là sinh viên được nghỉ môn học chuyên môn để tham gia lớp học.

-       Phòng Quản trị: sắp xếp bàn ghế, vệ sinh môi trường; bố trí và kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn chiếu, máy chiếu phục vụ lớp học.

-       Chi bộ trực thuộc: Kế hoạch này thay cho giấy triệu tập lớp học, Bí thư các chi bộ thông báo cho đảng viên dự bị tham gia lớp học đầy đủ. Mọi phản hồi liên quan đến lớp học, danh sách học viên liên hệ văn phòng Đảng ủy trước ngày 18/12/2015 để được điều chỉnh kịp thời.

-       Giảng viên: Lên lớp theo Thời khóa biểu lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới”, nếu có lý do đột xuất đề nghị báo lại cho đồng chí Trần Thống.

-       Học viên: Có tên trong danh sách đính kèm lưu ý thời gian và địa điểm tham gia lớp học. Học viên phải có mặt 100% các buổi lên lớp, nếu vắng một buổi (không có lý do chính đáng) không công nhận kết quả học tập của cả khoá học.

       Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ trực thuộc căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện, thông báo cho đảng viên dự bị tham dự đầy đủ, đúng giờ, thực hiện đúng Nội quy lớp học.
Tập tin đính kèm:
Ke hoach so 05-KH-DU.pdf
DS Hoc vien.pdf
TKB Boi duong Dang vien moi 2015.pdf
Các tin khác