TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo về việc cấp thẻ Đảng viên

        Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; thực hiện Qui định, Hướng dẫn cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đảng ủy Trường Đại học Đà Lạt đề nghị các chi bộ, đảng viên thực hiện các nội dung sau:
        1. Đối với đảng viên
        1.1. Đảng viên đề nghị cấp thẻ lần đầu
        - Nộp 02 ảnh cỡ 2x3cm. Ảnh cắt gọn gàng, sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán.
        1.2. Đảng viên đề nghị cấp lại thẻ (do bị mất, bị hỏng)
        - Bản tường trình về việc mất thẻ Đảng (Đối với Đảng viên bị mất thẻ); Bản tường trình về việc làm hỏng thẻ và Nộp lại thẻ bị hỏng (đối với ĐV bị hỏng thẻ).
        Đảng viên bị mất thẻ Đảng phải kiểm điểm trước chi bộ. Nếu có lý do chính đáng thì được cấp lại thẻ, nếu không có lý do chính đáng thì phải xử lý kỷ luật trước khi cấp lại thẻ. 
        - Đơn xin cấp lại thẻ Đảng.
        2. Đối với chi bộ
        Rà soát và tổng hợp danh sách phát thẻ Đảng viên của chi bộ gửi về văn phòng Đảng ủy bằng văn bản qua Văn phòng Đảng ủy và file điện tử qua địa chỉ:  dangbo@dlu.edu.vn Thời gian nộp trước ngày 19/02/2016 (có mẫu danh sách kèm theo).
        Để đảm bảo quyền lợi Đảng viên, đề nghị các Chi bộ triển khai thực hiện thông báo và nộp danh sách, nộp ảnh về Văn phòng Đảng uỷ đúng thời gian qui định./.
        Tập tin đính kèm: 04-TB-DU.pdf
                                     Mau dinh kem.xlsx


Các tin khác